நாட்டு நலப்பணித்திட்ட சிறப்பு முகாம் – 2020

Posted on February 14, 2020

 

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் – சென்னை
பார்க் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி
கணியூர் – கோயம்புத்தூர்
நாட்டு நலப்பணித்திட்ட சிறப்பு முகாம் – 2020
நாள் 13.02.2020 முதல் 19.02.2020